שימוש בלחצן האיפוס
שימוש בלחצן האיפוס
View content for :
Product:

שימוש בלחצן האיפוס

למדפסת יש לחצן
Reset
(איפוס) ייעודי הממוקם בחלק התחתון של המדפסת.
לחץ על הלחצן
Reset
(איפוס) (1) של המדפסת עם אטב נייר או עצם קטן דומה.
הצג אטב נייר הלוחץ על הלחצן בחלק התחתון של המדפסת.
לחיצה על הלחצן מפעילה את התוצאות הבאות בהתאם למשך הלחיצה על הלחצן:
0-1 שניות
ללא פעולה
1-5 שניות
איפוס המדפסת
- המדפסת תבצע איפוס להגדרות המפעל ותדפיס תווית תצורה באופן אוטומטי (ותווית רשת, אם קיימת)
6-10 שניות
איפוס רשת
- המדפסת תתנתק מהרשת ויבוצע איפוס החזרה לערכי המפעל של הרשת. לאחר השלמת האיפוס, יודפסו באופן אוטומטי מדבקות תצורה של התצורה והרשת.
יותר מ-10 שניות
יציאה מפונקציית האיפוס
ללא איפוס המדפסת או עריכת שינויים