קביעת סוגי מדיה תרמית
קביעת סוגי מדיה תרמית

קביעת סוגי מדיה תרמית

מדיה להעברה תרמית צריכה סרט לצורך ההדפסה, ולעומתה מדיה להדפסה תרמית ישירה אינה זקוקה לו. כדי לקבוע אם הכרחי להשתמש בסרט עם מדיה מסוימת, בצע למדיה בדיקת גירוד.
כדי לבצע בדיקה של גירוד סרט, בצע את השלבים הבאים:
  1. גרד את משטח ההדפסה באמצעות ציפורן או מכסה עט. לחץ בחוזקה ובמהירות תוך גרירה על-פני משטח המדיה. מדיה להדפסה תרמית ישירה עוברת טיפול כימי להדפסה (חשיפה) כאשר מופעל החום. שיטת בדיקה זו משתמשת בחום הנוצר מחיכוך כדי לחשוף את המדיה.
  2. האם הופיע סימון שחור על המדיה?
תוצאות של בדיקת גירוד מדיה
אם סימן שחור...
אזי המדיה היא...
מופיע על המדיה
העברה תרמית ישירה. לא נדרש סרט.
אינו מופיע על המדיה
העברה תרמית. נדרש סרט.