מפרטי מדיה והדפסה כלליים
מפרטי מדיה והדפסה כלליים
View content for :
Product:

מפרטי מדיה והדפסה כלליים

למדפסת יש מגוון רחב של אפשרויות טיפול במדיה ובהדפסה. המגוון של אפשרויות תמיכה בסיסית במדיה מצוין כאן.
 • תרמית ישירה — רוחב מדיה מרבי: 108 מ"מ (4.25 אינץ')
 • הדפסה בהעברה תרמית — רוחב מדיה מרבי: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
 • כל המדפסות — רוחב מדיה מזערי: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
 • אורך מדיה:
  • 990 מ"מ (39 אינץ') לכל היותר
  • לפחות 6.35 מ"מ (0.25 אינץ') – תלישה או מדבקה
  • לפחות 12.7 מ"מ (0.50 אינץ') – קילוף
  • לפחות 25.4 מ"מ (1.0 אינץ') - יחידת חיתוך
 • עובי מדיה:
  • לפחות 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ') – כל הדרישות
  • עד 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ') – כל הדרישות
 • קוטר חיצוני של גליל מדיה - עד 127 מ"מ (5.0 אינץ')
 • קוטר פנימי (I.D.‎) של ליבת גליל מדיה:
  • קוטר פנימי של 12.7 מ"מ (0.5 אינץ') - תצורת גליל רגיל
  • קוטר פנימי של 25.4 מ"מ (1 אינץ') - תצורת גליל רגיל
  • קוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ') - עם מתאם גליל מדיה אופציונלי
  • קוטר פנימי של 50.8 מ"מ (2.0 אינץ') - עם מתאם גליל מדיה אופציונלי
  • קוטר פנימי של 76.2 מ"מ (3.0 אינץ') - עם מתאם גליל מדיה אופציונלי
 • פסיעת נקודות:
  • ‎203 dpi‏: 0.125 מ"מ (0.0049 אינץ')
  • ‎300 dpi‏: 0.085 מ"מ (0.0033 אינץ')
 • ממד X של מודול ברקוד:
  • ‎203 dpi‏: 0.005 – 0.050 אינץ'
  • ‎300 dpi‏: 0.00327 - 0.03267 אינץ'

מנפק מדבקות (קילוף)

המדפסת תומכת באופציית מנפק מדבקות להתקנה בשטח עם חיישן הוצאת תווית לעיבוד תוויות באצוות.
 • עובי הנייר:
  • לפחות - 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • עד 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • רוחב מדיה:
  • לפחות - 15 מ"מ (0.585 אינץ')
 • Label Length (אורך מדבקה):
  • כל המדפסות (באופן תיאורטי) עד 990 מ"מ (39 אינץ')
  • מדפסות העברה תרמית עד 279.4 מ"מ (11 אינץ') (נבדק)
  • מדפסות בהדפסה תרמית ישירה עד 330 מ"מ (13 אינץ') (נבדק)
  • כל המדפסות - לפחות 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')

יחידת חיתוך (מדיה) סטנדרטית

המדפסת תומכת ביחידת חיתוך אופציונלית המותקנת בשטח עבור חיתוך ברוחב מלא של מדיית נייר מגן למדבקות, תגיות או קבלות.
 • יחידת חיתוך לעומס בינוני המתאימה לחיתוך מדיית נייר מגן ומדיית תגיות דקות (LINER/TAG). אין לחתוך מדבקות, נייר דבק או מעגלים מוטבעים.
 • עובי הנייר:
  • לפחות - 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • עד 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • רוחב חיתוך:
  • לפחות - 15 מ"מ (0.585 אינץ')
  • מדפסות הדפסה תרמית ישירה עד 109 מ"מ (4.29 אינץ')
 • מרחק מזערי בין חיתוכים (אורך מדבקה): 25.4 מ"מ (1 אינץ')
  • חיתוך אורכי מדיה קצרים יותר עלול לגרום להיתקעות נייר או לתקלה אחרת ביחידת החיתוך.
לפי התכנון, יחידת החיתוך היא בעלת יכולת ניקוי עצמי ואינה דורשת תחזוקה מונעת של מנגנון החיתוך הפנימי.