התקנה עבור Windows
התקנה עבור Windows

התקנה עבור Windows

פרק זה יסייע לך להגדיר את התקשורת בין המדפסת שלך לבין סביבת מערכת ההפעלה Windows.