בדיקת תקשורת על-ידי הדפסה
בדיקת תקשורת על-ידי הדפסה

בדיקת תקשורת על-ידי הדפסה

בדיקה של פעולת מערכת המדפסת היא תהליך יחסית פשוט. במערכות ההפעלה Windows, השתמש ביישום Zebra Setup Utility או ב
מדבקות ופקסים
או
התקנים ומדפסות
של Windows כדי לגשת למדבקת בדיקה ולהדפיס אותה. במערכות הפעלה שאינן Windows, העתק קובץ טקסט ASCII בסיסי בפקודה אחת (‎
~WC
) כדי להדפיס מדבקת מצב תצורה.

בדיקת הדפסה באמצעות Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra):

 1. פתח את Zebra Setup Utility (כלי העזר להתקנה של Zebra).
 2. לחץ על סמל המדפסת שהותקנה כעת כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את לחצני תצורת המדפסת המופיעים בחלון מתחתיו.
 3. לחץ על הלחצן
  Open Printer Tools
  (פתח כלי מדפסת).
 4. בחלון הכרטיסייה
  Print
  (הדפסה), לחץ על השורה
  Print configuration label
  (הדפס מדבקת תצורה).
 5. לחץ על הלחצן
  Send
  (שלח). המדפסת אמורה להדפיס דוח תצורה.

בדיקת הדפסה באמצעות תפריט Printer and Devices (מדפסות והתקנים) של Windows:

 1. לחץ על לחצן תפריט
  Start
  (התחל) של Windows כדי לגשת לתפריט
  מדפסות ופקסים
  או
  התקנים ומדפסות
  . ניתן גם להשתמש ב
  לוח הבקרה
  כדי לגשת לתפריטים. פתח את התפריט.
 2. בחר את סמל המדפסת שהותקנה כעת כדי לבחור את המדפסת ולחץ לחיצה ימנית כדי לפתוח את התפריט
  Properties
  (מאפיינים) של המדפסת.
 3. מכרטיסיית
  General
  (כללי) של המדפסת, לחץ על הלחצן
  Print Test Page
  (הדפס עמוד בדיקה). המדפסת תדפיס עמוד בדיקה של Windows.

בדיקת הדפסה עם מדפסת Ethernet המחוברת לרשת:

הדפסת בדיקה במדפסת Ethernet המחוברת לרשת (רת"מ או רת"מ אלחוטית) באמצעות חלון
Command Prompt
(הנחיית פקודה) (MS-DOS) (או
Run
(הפעלה) מתפריט Start (התחל) של Windows XP):
 1. צור קובץ טקסט המכיל את שלושת תווי ASCII הבאים:
  ~WC
 2. שמור את הקובץ בשם: TEST.ZPL (אין חשיבות לשם הקובץ והסיומת).
 3. קרא את כתובת IP של המדפסת מתדפיס מצב הרשת בדוח התצורה של המדפסת. במערכת שמחוברת לרשת התקשורת המקומית או WAN אליה מחוברת המדפסת, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט והקש Enter:
  ftp (IP address) (for IP address 123.45.67.01 it would be: ftp 123.45.67.01)
 4. הקלד את המילה '
  put
  ' ולאחריה את שם הקובץ והקש
  Enter
  . עבור קובץ הבדיקה לעיל, הפקודה תהיה:
  put TEST.ZPL
  המדפסת אמורה להדפיס דוח תצורה חדש.