פתיחת המדפסת
פתיחת המדפסת
View content for :
Product:

פתיחת המדפסת

קבלת גישה לתא המדיה של המדפסת.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.
פתח את המדפסת כדי להציג ולגשת לתא המדבקה.
  1. פתח את המדפסת על ידי משיכת שני תפסי השחרור של המדפסת בשני צדי המדפסת.
    הסרת חומר אריזה במדפסת.
  2. הרם את המכסה כאשר התפס משתחרר. הסר מדבקות בדיקה משוחררות בתא המדבקה.
    הסרת חומר אריזה במדפסת.
  3. בדוק אם קיימים חלקים רופפים או פגומים במדפסת.