שיוך בין הגדרות תצורה ופקודות
שיוך בין הגדרות תצורה ופקודות

שיוך בין הגדרות תצורה ופקודות

השתמש בדוח התצורה של המדפסת כדי שידריך אותך בביצוע שינויים באופן הפעולה של המדפסת ובפקודות התכנות המשויכות של ZPL או SGD.
דוח התצורה של המדפסת מספק רשימה של רוב הגדרות התצורה שניתן לקבוע באמצעות פקודות ZPL או SGD. ערכי חיישן מסוימים באמצע הדוח (1) משמשים בעיקר למטרות שירות.

שיוך בין פקודות והסברי הגדרות של דוח תצורה ב-ZPL

פקודה
שם הגדרה
תיאור
‎~SD
DARKNESS (ערך שחור)
ברירת מחדל: 10.0
DARKNESS SWITCH (מתג ערך שחור)
LOW (נמוך - ברירת מחדל), MEDIUM (בינוני) או HIGH (גבוה)
‎^PR
PRINT SPEED (מהירות הדפסה)
ברירת מחדל: 152.4 מ"מ/שנ' / 6 אינץ' לשנייה (מקס') - ‎203 dpi
101.6 מ"מ/שנ' / 4 אינץ' לשנייה (מקס') - ‎300 dpi
‎~TA
TEAR OFF (תלישה)
ברירת מחדל: +000
^MN
MEDIA TYPE (סוג המדיה)
ברירת מחדל: GAP/NOTCH (מרווח/חריץ)
SENSOR SELECT (בחירת חיישן)
ברירת מחדל: AUTO (
^MNA
- זיהוי אוטומטי)
‎^MT
PRINT METHOD (שיטת הדפסה)
העברה תרמית או תרמית ישירה
‎^PW
PRINT WIDTH (רוחב הדפסה)
ברירת מחדל: 448 (נקודות ב-‏‎203 dpi‏‎) או 640 (נקודות ב-‏‎300 dpi)
‎^LL
LABEL LENGTH (אורך מדבקה)
ברירת מחדל: 1225 (נקודות) (מתעדכן באופן דינמי במהלך ההדפסה)
‎^ML
MAXIMUM LENGTH (אורך מרבי)
ברירת מחדל: 16.5.0 אינץ' 419.1 מ"מ
USB COMM.‎ (תקשורת USB)
מצב חיבור: מחובר / לא מחובר
‎^SCa
BAUD
ברירת מחדל: 9600
‎^SC,b
DATA BITS (סיביות נתונים)
ברירת מחדל: ‎8 BITS‏ (8 סיביות)
‎^SC,,c
PARITY (בדיקת זוגיות)
ברירת מחדל: NONE (ללא)
‎^SC,,,,e
HOST HANDSHAKE (תיאום הגדרות עם מארח)
ברירת מחדל: AUTO
^SC,,,,
‎^SC,,,,,f
PROTOCOL (פרוטוקול)
ברירת מחדל: NONE (ללא)
— SGD —**
COMMUNICATIONS (תקשורת)
ברירת מחדל: NORMAL MODE (מצב רגיל)
SER COMM. (תקשורת טורית)‎ MODE (מצב)
ברירת מחדל: AUTO (אוטומטי)
^CT
/
~CT
CONTROL CHAR (תו בקרה)
ברירת מחדל:
‎<~> 7EH
^CC
/
~CC
COMMAND CHAR (תו פקודה)
ברירת מחדל:
^> 5EH
^CD
/
~CD
DELIM./CHAR (מפריד/תו)
ברירת מחדל:
‎<,> 2CH
‎^SZ
ZPL MODE (מצב ZPL)
ברירת מחדל: ZPL II
— SGD —**
COMMAND OVERRIDE (עקיפת פקודה)
ברירת מחדל: INACTIVE (לא פעיל)
^MFa
MEDIA POWER UP (מדיה בהפעלה)
ברירת מחדל: NO MOTION (ללא תנועה)
^MF,b
HEAD CLOSE (סגירת ראש הדפסה)
ברירת מחדל: FEED (הזנה)
‎~JS
BACKFEED (הזנה לאחור)
ברירת מחדל: DEFAULT (ברירת מחדל)
‎^LT
LABEL TOP (תחילת מדבקה)
ברירת מחדל: +000
‎^LS
LEFT POSITION (מיקום שמאלי
ברירת מחדל: +0000
~JD
/
~JE
HEXDUMP
ברירת מחדל: NO (לא) (
~JE‏
)‎
ברירת מחדל: DISABLED (לא זמין)
ברירת מחדל: DISABLED (לא זמין)
מנקודה זו ברישום דוח התצורה, התדפיס מכיל הגדרות חיישנים וערכים לפתרון בעיות בפעולות חיישן ומדיה. אלה לרוב משמשים את הצוות הטכני של Zebra לאבחון בעיות במדפסת.
** - לא נתמך עם פקודת ZPL, משתמש בפקודת Set Get Do במדריך ZPL. ראה device.command_override.xxxxx במדריך למתכנתים של ZPL.
הגדרות התצורה המפורטות כאן מתחדשות לאחר ערך החיישן TAKE LABEL (איסוף מדבקה). רישומים אלה מכילים מאפייני מדפסת שמשתנים לעתים נדירות מהגדרות ברירת המחדל או מספקים מידע מצב.
פקודה
שם הגדרה
תיאור
‎^MP
MODES ENABLED (מצבים מאופשרים)
ברירת מחדל: CWF (ראה פקודת ‎
^MP
)
MODES DISABLED (מצבים מושבתים)
ברירת מחדל: (לא מוגדר דבר)
‎^JM
RESOLUTION (רזולוציה)
ברירת מחדל: 448 8/מ"מ (‎203 dpi)‏; 640 12/מ"מ (‎300 dpi‎)
FIRMWARE (קושחה)
מציגה את גרסת הקושחה של ZPL
XML SCHEMA (סכמת XML)
1.3
HARDWARE ID (מזהה חומרה)
מציגה את גרסת בלוק האתחול של הקושחה
LINK-OS VERSION (גרסת LINK-OS)
CONFIGURATION (תצורה)
CUSTOMIZED (מותאמת אישית - לאחר שימוש ראשון)
RAM
2104k........ R:
ONBOARD FLASH (זיכרון הבזק בלוח)
6144k.........E:‎
‎^MU
FORMAT CONVERT (המרת תבנית)
NONE (ללא)
RTC DATE (תאריך RTC)
יוצג התאריך
RTC TIME (שעת RTC)
תוצג השעה
^JI
/
~JI
ZBI
DISABLED (מושבת - דורש מפתח לאפשור)
ZBI VERSION (גרסת ZBI)
2.1 (מוצג אם מותקנת)
ZBI STATUS (מצב ZBI)
READY (מוכנה)
^JH
^MA
~RO
LAST CLEANED (ניקוי אחרון)
X,XXX IN
HEAD USAGE (שימוש בראש התקנה)
X,XXX IN
TOTAL USAGE (שימוש כולל)
X,XXX IN
RESET CNTR2 (איפוס CNTR2)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (איפוס CNTR1)
X,XXX IN
NONRESET CNTR0 (1, 2)‎‏ (CMTR0 לא מתאפס)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (איפוס CNTR1)
X,XXX IN
RESET CNTR2 (איפוס CNTR2)
X,XXX IN
SLOT1 (חריץ 1)
ריק / טורי / מחווט
MASS STORAGE COUNT (ספירת אחסון מסיבי)
‎0‎
HID COUNT (ספירת HID)
‎0‎
USB HOST LOCK OUT (נעילת USB מארח)
מופעל / מופסק
SERIAL NUMBER (מספר סידורי)
XXXXXXXXXXX
‎^JH
EARLY WARNING (אזהרה מקדימה)
MAINT. OFF (תחזוקה כבויה)
למדפסת יש יכולת להגדיר פקודה או קבוצת פקודות פעם אחת עבור כל הקבלות (או המדבקות) הבאות. הגדרות אלו יישארו בתוקף עד להחלפה באמצעות פקודות עוקבות, איפוס המדפסת או שחזור הגדרות ברירת המחדל של המפעל.