כוונון החיישן שניתן להזזה לחישת מערך (מרווח)
כוונון החיישן שניתן להזזה לחישת מערך (מרווח)

כוונון החיישן שניתן להזזה לחישת מערך (מרווח)

חישת המדפסת עבור מדיה סטנדרטית משתמשת בחישה טרנסמיסיבית (שקופה). חישה טרנסמיסיבית (אזור) אינה פועלת במיקום החישה של ברירת המחדל.
החיישן הניתן להזזה לחישת מערך/מרווח תומך במספר מיקומים.
  • מיקום 'ברירת המחדל' של החיישן הניתן להזזה הוא אידיאלי לרוב סוגי המדבקות.
  • טווח הכוונון הוא מהמרכז עד למיקומים בצד הימני ביותר, שהוא אידיאלי להדפסת שתי מדבקות זו לצד זו בגליל.
  • טווח הכוונון של החיישן הניתן להזזה מכסה את מיקומי החיישן המשמשים במדפסות Zebra מיושנות.
  • חישת מערך/מרווח באמצעות חיישן ניתן להזזה יכולה לתפקד רק כאשר חץ היישור של החיישן מצביע למיקום כלשהו במפתח היישור.
מיקומי חישה של מערך/מרווח
מציג מיקומי חיישן ניתנים להזזה וחישת מדיה בדגמי מדפסת קודמים.
1 - קו מרכז
2 - ברירת מחדל של מיקום הפעלה לחישת מערך
3 - מקש יישור
4 – חץ יישור (ברירת מחדל
5 - ממורכז
6 – ברירת מחדל
7 – ימני מרבי

מיקום חיישן קבוע בדגמי מדפסות Zebra ביחס ל-ZD

  • ברירת מחדל
    — דגמי Zebra: חיישני מיקום קבועים G-Series‎‏, LP/TLP 2842‎‏, LP/TLP 2844‎‏, LP/TLP 2042‎
  • יישור ממורכז
    — דגם Zebra: LP/TLP 2742