ממשק טורי
ממשק טורי
View content for :
Product:

ממשק טורי

המדפסת תומכת בממשק טורי כתצורת יצרן או כערכת שדרוג בשטח.
אין להשתמש בהתקני מתאם כבל RS-232 עבור ציוד מסוף נתונים (DTE) וציוד תקשורת נתונים (DCE) עם מדפסת זו. התקנים מסוימים עלולים להפריע לפעולת התקנים המחוברים ליציאת מארח USB בעת הפעלת המדפסת.
המדפסת משתמשת בכבל מודם מסוג Null לתקשורת DTE. הכבל הנדרש חייב לכלול מחבר זכר 9 פינים מסוג D‏ (DB-9P) בצד אחד המתחבר לשקע טורי נקבה (DB-9S) הנמצא בגב המדפסת. הקצה האחר של כבל ממשק האות מתחבר ליציאה הטורית במחשב המארח. עבור מידע על יציאת פין, עיין בתרשים חיווטי מחבר ממשק.
הגדרות התקשורת של היציאה הטורית בין המדפסת לבין המארח (בדרך כלל מחשב) חייבות להיות תואמות, לקבלת תקשורת אמינה. קצב סיביות לשנייה (או קצב באוד) ובקרת הזרימה הן ההגדרות הנפוצות ביותר שיש לשנות.
ניתן להגדיר את התקשורת הטורית בין המדפסת לבין המחשב באמצעות:
  • הפקודה
    ‎^SC
    של תכנות ZPL.
  • איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל של המדפסת.
ערכי ברירת המחדל של היצרן עבור הגדרות תקשורת טורית
הם
9600
baud, מילה של
8
-סיביות,
ללא
בדיקת זוגיות, סיבית עצירה
1
ו-
XON/XOFF
(בקרת זרימת הנתונים של התוכנה במערכת מארח מבוססת Windows).
מציג כבל טורי המותקן בממשק הטורי של המדפסת.