חיבור למדפסת
חיבור למדפסת
View content for :
Product:

חיבור למדפסת

המדפסת תומכת בהיצע רחב של אפשרויות תקשורת לשימוש במדפסת.
המדפסת תומכת במגוון רחב של אפשרויות ממשק ותצורות. אלה כוללים את:
  • ממשק USB‏ (USB 2.0) - סטנדרטי.
  • RS232 טורית - מותקנת או כאופציית שדרוג שטח
  • Ethernet (רת"מ) - מותקנת או כאופציית שדרוג שטח
  • אפשרות המותקנת על ידי היצרן או כקישוריות אלחוטית לשדרוג שטח עם Wi-Fi (802.11ac) ו-Bluetooth 4.2 (תואם 4.1)
    • דגמי Wi-Fi כוללים Bluetooth Low Energy (חיבור במהירות נמוכה) לתצורת מדפסת באמצעות תוכנה המופעלת בהתקן Android או iOS.