מה נמצא באריזת Zebra ZD611D?
מה נמצא באריזת Zebra ZD611D?
View content for :
Product:

מה נמצא באריזת Zebra ZD611D?

המדפסת נשלחת בדרך כלל עם הפריטים הבאים.

כלול

מדפסת ZD621
כבל USB
מדפסת
כבל USB
מסמכי המדפסת
תיעוד המדפסת
ספק כוח וכבל חשמל (משתנה בהתאם לאזור)

לא כלול

מדיה למדפסת בהעברה תרמית ישירה