התראה: טמפרטורה נמוכה מדי של ראש ההדפסה
התראה: טמפרטורה נמוכה מדי של ראש ההדפסה
View content for :
Product:

התראה: טמפרטורה נמוכה מדי של ראש ההדפסה

מצב

הגורם: סביבת ההפעלה קרה מדי

טמפרטורת הסביבה במיקום המדפסת נמוכה מטווח טמפרטורת ההפעלה.

תיקון: הגדל את טמפרטורת סביבת ההפעלה או הזז את מיקום המדפסת

תמיכת מדפסת פנימית - פעולת מפעיל
  1. טמפרטורת ראש ההדפסה הגיעה לרמה קריטית (או תקלת חשמל).
  2. הפסק את פעולת המדפסת. העבר את המדפסת למיקום אחר או המתן עד שהיא תתחמם בצורה הרגילה. שינויי טמפרטורה מהירים מדי עשויים לגרום להתעבות של לחות בתוך המדפסת ועליה.
  3. הגדר את המדפסת עבור פעולה והפעל אותה כדי להמשיך להשתמש בה. ראה בחירת מיקום למדפסת.

הגורם: כשל ראש הדפסה

טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.

תיקון: החלף את ראש ההדפסה

תמיכת מדפסת פנימית
  1. החלף את ראש ההדפסה. ראה .