דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth) של המדפסת
דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth) של המדפסת

דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth) של המדפסת

עבור מדפסות המותקנות עם אפשרויות קישוריות קווית או אלחוטית, הדפס דוח תצורת מדפסת נוסף.
המידע הנדרש לקביעה ולפתרון בעיות בהדפסה דרך רשת Ethernet (רת"מ ורת"מ אלחוטית), Bluetooth 4.2 ו-Bluetooth LE. התדפיס הבא מודפס באמצעות פקודת ‎
~WL
של ZPL.

תמיכה ב-Bluetooth ב-iOS

  • התקני iOS הכוללים Bluetooth Classic 4.X (עם תאימות 3.0) נתמכים כאשר אופציית הקישוריות האלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic מותקנת במדפסת שלך והיא מסומנת בשורה 'supported' בתחתית דוח Bluetooth Configuration (תצורת Bluetooth).
  • הגדרת iOS מופיעה בתחתית דוח Bluetooth Configuration (תצורת Bluetooth) בשורה 'not supported' כאשר אופציית הקישוריות האלחוטית אינה מזוהה כמותקנת.
  • ראה הדפסת דוח התצורה (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול) עבור תדפיס דוגמה של דוח תצורת הרשת.