תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן USB
תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן USB
View content for :
Product:

תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן USB

תרגיל זה משתמש בתפריט Print USB File (הדפסת קובץ מ-USB) במדפסת ממשפחת ZD עם אפשרות צג המגע בצבע כדי לאפשר לך להדפיס קבצים מהתקן USB בעל נפח אחסון גבוה, כגון כונן הבזק USB.
אפשר להדפיס רק קבצים הניתנים להדפסה (
‎.ZPL
ו-
‎.XML
) מהתקן USB בעל נפח אחסון גבוה, והקבצים חייבים להיות בספריית הבסיס, ולא בספריות משנה.
קיימת תמיכה בכונני הבזק USB (או "התקן זיכרון" או "כונן נייד") עד לנפח של ‎1 Terabyte‏ (TB). המדפסת לא תזהה כוננים שנפחם עולה על 1TB.
כונן USB חייב להיות מאותחל במערכת הקבצים FAT. שמות הקבצים חייבים להכיל 1 עד 16 תווי אותיות וספרות (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...) בלבד. השתמש רק בתווי ASCII. אין לכלול בשמות הקבצים תווים משפות אסיה, אותיות קיריליות או תווים בעלי סימני הטעמה (אקסנטים). חלק מהפונקציות לא יפעלו כהלכה אם שם הקובץ יכלול תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
חלק מהפונקציות לא יפעלו כהלכה אם שם הקובץ יכלול תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.
 1. השתמש ב-USB שהוכן קודם לכן
 2. העתק את הקבצים הבאים לספריית הבסיס של כונן ה-USB:
  קובץ 4:
  USBSTOREDFILE.ZPL
  קובץ 5:
  VLS_BONKGRF.ZPL
  קובץ 6:
  VLS_EIFFEL.ZPL
 3. טען מדיה במדפסת. ראה טעינת גליל מדיה.
 4. הכנס את כונן USB ליציאת USB מארח במדפסת.
 5. מתצוגת המדפסת, גע ב-
  Menu (תפריט)
  Storage (אחסון)
  במסך
  Home
  (בית) של המדפסת.
  מציג את מסך הבית של המדפסת.
 6. גע ב-
  Menu (תפריט)
  Storage (אחסון)
  USB
  Print: (העתק:)
  From USB
  (מ-USB).
  מציג את ההדפסה: ממסך תפריט USB.
  המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
 7. גע ב
  תיבה
  לצד הקבצים הרצויים. זמינה גם האפשרות
  Select All
  (בחר הכל).
 8. גע ב
  סימן הביקורת
  כדי להדפיס את הקבצים הנבחרים.
 9. הוצא את כונן ה-USB מהמדפסת.