אודות מדריך זה
אודות מדריך זה
View content for :
Product:

אודות מדריך זה

מדריך זה מיועד למפעילים ומשלבים של המדפסות השולחניות התרמיות Link-OS של Zebra
ZD411T
. השתמש במדריך זה כדי להתקין, לשנות את התצורה, להפעיל ולתמוך במדפסות אלה.