התקנת אופציות חומרה
התקנת אופציות חומרה

התקנת אופציות חומרה

פרק זה יסייע לך בהתקנת מודולי קישוריות נפוצים והתקנים אופציונליים לטיפול במדיה של המדפסת.
כדי לפשט ולהאיץ את תהליך ההתקנה, התקן את כל מודולי הקישוריות וההתקנים האופציונליים לטיפול במדיה לפני ההגדרה והשימוש הראשונים במדפסת.
מומלץ מאוד לעדכן את קושחת המדפסת לאחר השלמת תהליך ההתקנה של המדפסת. להתקנים אופציונליים רבים יש קושחה פנימית הדורשת עדכון כדי לפעול כהלכה עם גרסת הקושחה המותקנת בלוח הלוגיקה הראשי של המדפסת.