מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח (OFF (מופסק) לפי ברירת מחדל)
מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח (OFF (מופסק) לפי ברירת מחדל)
View content for :
Product:

מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח (OFF (מופסק) לפי ברירת מחדל)

לכל מודולי קישוריות מדפסת יש מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח. לפי ברירת המחדל, הוא מוגדר למצב OFF (מופסק). כאשר המגשר מוגדר למצב ON (מופעל), המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח ז"ח פעיל (ON) (ולא תכבה).
  • ראה ZD411T בקרות ממשק סטנדרטיות – לחצן
    Power
    (הפעלה) עבור מצב התאוששות מהפסקת מתח להתנהגויות הפעלה/הפסקה של המתח.
  • ראה קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח לקבלת הוראות להפעלת המצב
מצב התאוששות מהפסקת חשמל זמין רק במדפסות בהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.