מתאמי גודל לליבת גליל מדיה
מתאמי גודל לליבת גליל מדיה
View content for :
Product:

מתאמי גודל לליבת גליל מדיה

ערכת אפשרויות זו משנה את המדפסת כדי להשתמש בגלילי מדיה עם קוטרי ליבה גדולים יותר של גליל פנימי.
ערכת האפשרויות של מתאמי גליל המדיה כוללת את הברגים לצורך חיבור. הערכות מיועדות לליבות המדיה בקוטר פנימי הבאות:
 • 38.1 מ"מ (1.5 אינץ')
 • 50.8 מ"מ (2.0 אינץ')
 • 76.2 מ"מ (3.0 אינץ')
שימוש במתאמים
 • המתאמים מיועדים להתקנה קבועה במדפסת.
 • ניתן לשנות את המתאמים כדי לתמוך בגדלי גליל מדיה אחרים.
 • המתאמים עלולים להתרופף אם מחליפים אותם לעתים קרובות מדי.
 • הסר לכלוך ממפרץ גליל המדיה לפני הכנסת גליל מדיה חדש.
 1. התקנת מתאמי גליל מדיה
 2. לכל מחזיק גליל יש מתאם אחד.
  מציג הוספת מתאמי מדיה וחיבור שלהם למחזיקי הגליל.
 3. מקם את המתאם על גבי מחזיק הגליל.
  מציג הוספת מתאמי מדיה וחיבור שלהם למחזיקי הגליל.
 4. חבר את המתאם למחזיק הגליל באמצעות בורג.
 5. הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל. אל תהדק מעבר לנקודה זו. הידוק-יתר עלול להרוס את התבריג.
 6. חזור עבור המתאם ומחזיק הגליל האחרים.
דוגמה לגליל מדבקות (1) הממוקם על המתאמים. מציג הוספת מתאמי מדיה וחיבור שלהם למחזיקי הגליל.