אביזרים ואופציות של ZD411T להתקנה בשטח
אביזרים ואופציות של ZD411T להתקנה בשטח
View content for :
Product:

אביזרים ואופציות של
ZD411T
להתקנה בשטח

המדפסת תומכת במגוון רחב של ערכות שדרוג למשתמש עבור קישוריות, טיפול במדיה ואפשרויות חשמל.

מודולי קישוריות של המדפסת

יש להסיר את דלת הגישה למודול הקישוריות לפני התקנת האפשרויות הבאות – גישה לחריץ מודול הקישוריות.
  • מודול קישוריות אלחוטית - התקנת מודול הקישוריות האלחוטית
    • Wi-Fi 802.11ac‏, Bluetooth 4.2‏, BTLE 5 ו-MFi 3.0

התקנים אופציונליים לטיפול במדיה

יש להסיר את המסגרת הסטנדרטית של המדפסת לפני התקנת ההתקנים האופציונליים הבאים – הסרת המסגרת הסטנדרטית.
  • מנפק מדבקות (קילוף נייר מגן והגשת מדבקה למפעיל) - התקנת מנפק המדבקות
  • יחידת חיתוך מדיה לשימוש כללי – התקנת יחידת חיתוך המדיה הסטנדרטית
  • מתאמי גליל מדיה עבור מדיה בקוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ'), 50.8 מ"מ (2.0 אינץ') או 76.2 מ"מ (3.0 אינץ') - מתאמי גודל לליבת גליל מדיה

בסיסי ספקי כוח אופציונליים

המדפסת תומכת בערכת שדרוג בשטח לבסיס ספק כוח עבור המדפסות.
  • בסיס ספק סוללה (ערכת סוללות נמכרת בנפרד) – התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים
  • ערכת סוללות (בסיס ספק סוללה נמכר בנפרד) – התקנת הסוללה לבסיס ספק הכוח המחובר