הגדרה בסיסית ופעולות של הדפסה תרמית
הגדרה בסיסית ופעולות של הדפסה תרמית
View content for :
Product:

הגדרה בסיסית ופעולות של הדפסה תרמית

יש לנקוט זהירות רבה כדי להימנע ממגע בראש ההדפסה כשהוא חם ורגיש לפריקת חשמל סטטי.
ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה. כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, הימנע מנגיעה בראש ההדפסה. בצע תחזוקה של ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.