בחירת מצב הדפסה עבור טיפול במדיה
בחירת מצב הדפסה עבור טיפול במדיה

בחירת מצב הדפסה עבור טיפול במדיה

השתמש במצב הדפסה שתואם למדיה שבה אתה משתמש ולאפשרויות הזמינות במדפסת.

Print Modes (מצבי הדפסה)

  • TEAR OFF
    (תלישה) -— ניתן להשתמש במצב זה (ברירת המחדל) עם ציוד אופציונלי כלשהו של וברוב סוגי המדיה. המדפסת מדפיסה את תבניות המדבקות עם קבלתן. מפעיל המדפסת יכול לתלוש את המדבקות המודפסות בכל רגע לאחר הדפסתן.
  • PEEL
    (קילוף)— מנפק מדבקות אופציונלי בלבד. המדפסת מקלפת את המדבקה מנייר המגן במהלך ההדפסה, ואז משהה את פעולתה עד להסרת המדבקה.
  • CUTTER
    (יחידת חיתוך) — יחידת חיתוך אופציונלית בלבד. המדפסת מבצעת חיתוך בין המדבקות לאחר ההדפסה של כל אחת מהן.
פקודות ZPL קשורות:
‎^MM
פקודת SGD בשימוש:
media.printmode
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Print Mode (מצב הדפסה)