הדפסה עם אופציית בסיס סוללה מחובר וסוללה
הדפסה עם אופציית בסיס סוללה מחובר וסוללה

הדפסה עם אופציית בסיס סוללה מחובר וסוללה

נהלי התפעול של המדפסת משתנים מעט בעת שימוש בסוללה.
הסוללה מתוכננת להאריך למקסימום את משך פעולת הסוללה, לשמור על איכות ההדפסה, ולספק תפעול פשוט. תרחישי חיבורי המתח ואבדן המתח מחייבים את ההבדלים בתפעול.
 • חיבור המדפסת לספק כוח חיצוני יעיר את הסוללה. הסוללה בודקת אם נדרשת טעינה.
 • הסוללה לא תתחיל בטעינה לפני שמפלס הטעינה של הסוללה יהיה נמוך מ-‏90%. זה מאריך את משך פעולת הסוללה.
 • לאחר שהטעינה תחל, הסוללה תיטען לקיבול של 100% ותעבור למצב שינה.
 • המדפסת מקבלת את המתח החיצוני העובר דרך מעגל הסוללה אל המדפסת. הסוללה אינה נטענת בעת הדפסה או העברת מדיה.
 • הסוללה משתמשת בכמות מתח קטנה מאוד במהלך מצב שינה כדי לנצל באופן מקסימלי את המתח האצור בסוללה.
 • נדרשות כשעתיים כדי לטעון סוללה הפרוקה במלואה.

מצב אלפסק (UPS)

המדפסת מקבלת את המתח החיצוני העובר דרך מעגל הסוללה אל המדפסת.
 1. לחץ על הלחצן
  Battery Control
  (בקרת סוללה) כדי להפעיל את הסוללה ולבדוק את רמת הטעינה של הסוללה. לאחר כ-‏60 שניות, הסוללה עוברת למצב שינה.
 2. הסוללה נמצאת במצב שינה והיא ממתינה לאובדן אספקת מתח חיצוני אל הסוללה (ואל המדפסת המחוברת).
ניתן להפעיל ולהפסיק את המדפסת כרגיל, ואין צורך להפעיל את הסוללה כדי לעבוד כרגיל.

מצב סוללה

המדפסת מופעלת במתח סוללה בלבד.
 1. לחץ על הלחצן
  Battery Control
  (בקרת סוללה) כדי להפעיל את הסוללה ולבדוק את רמת הטעינה של הסוללה. לאחר כ-‏60 שניות, המדפסת "עוברת למצב שינה" אם המדפסת עדיין לא הופעלה.
 2. הפעל את המדפסת.
 3. השתמש במדפסת כרגיל.
 4. בדוק את מצב הטעינה של הסוללה בכל עת על ידי לחיצה על הלחצן
  Battery Control
  (בקרת סוללה).
 5. החלף או טען את הסוללה כאשר נורית החיווי האחרונה של מצב טעינת הסוללה מהבהבת. ייתכן שפעולת ההדפסה תופסק אם הסוללה תיפרק לגמרי והמדפסת תכבה.