התראה: טמפרטורה גבוהה מדי של ראש הדפסה
התראה: טמפרטורה גבוהה מדי של ראש הדפסה

התראה: טמפרטורה גבוהה מדי של ראש הדפסה

מצב

הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי והופעל מצב השהיה כדי לאפשר לו להתקרר.

הגורם: עבודות הדפסה בצפיפות גבוהה

המדפסת מדפיסה משימת אצווה גדולה, בדרך כלל עם כמויות הדפסה גדולות.

תיקון: המדפסת נעצרת ומתקררת לפני שהיא מחדשת את פעולתה

תמיכת מדפסת פנימית - פעולת מפעיל
  1. פעולת ההדפסה תחודש לאחר שראש ההדפסה יתקרר במידה מספקת כדי להמשיך.

הגורם: סביבת ההפעלה חמה מדי

טמפרטורת הסביבה במיקום שבו נמצאת המדפסת גבוהה מטווח טמפרטורות ההפעלה שנקבע במפרט. לעתים, טמפרטורות הסביבה באזור ההדפסה עשויות להיות גבוהה יותר אם קיימת קרינת שמש ישירה.

תיקון: המדפסת נעצרת ומתקררת לפני שהיא מחדשת את פעולתה

תמיכת מדפסת פנימית - פעולת מפעיל
  1. העבר את המדפסת למיקום אחר או הפחת את הטמפרטורה במקום בו המדפסת פועלת.