התראה: Cut Error (שגיאת חיתוך)
התראה: Cut Error (שגיאת חיתוך)

התראה: Cut Error (שגיאת חיתוך)

מצב

המדפסת זיהתה שלהב יחידת החיתוך חסום ואינו נע כהלכה
טיפול ביחידת החיתוך
— אין חלקים ניתנים לטיפול המפעיל ביחידת החיתוך. אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון יחידת החיתוך.
שימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.

הגורם

חלקיקי דבק ונייר יכולים לחסום את הלהב.

תיקון

פעולת מפעיל
  1. הפסק את פעולת המדפסת על ידי לחיצה ממושכת על לחצן
    POWER
    (הפעלה) למשך 5 שניות. המתן עד שהמדפסת תכבה לחלוטין. הפעל את המדפסת.
  2. אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. זהו אינו פריט אותו המפעיל יכול לתקן.