התראה: PRINTHEAD SHUTDOWN (כיבוי ראש הדפסה)
התראה: PRINTHEAD SHUTDOWN (כיבוי ראש הדפסה)

התראה: PRINTHEAD SHUTDOWN (כיבוי ראש הדפסה)

מצב

לראש ההדפסה היה כיבוי לצורך הגנה מפני תקלה במעגל החשמלי של ראש ההדפסה.

הגורם

כובה עקב טמפרטורות גבוהות ברמה קריטית כדי להגן על ראש ההדפסה.

תיקון

  1. כבה את המדפסת על ידי לחיצה ממושכת על הלחצן
    POWER
    (הפעלה) למשך 5 שניות. המתן עד שהמדפסת תכבה לחלוטין. המתן מספר דקות עבור קירור והפעל את המדפסת.
  2. החלף את ראש ההדפסה אם הפעלה מחדש וקירור לא פתרו את הבעיה.
  3. אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. זהו אינו פריט אותו המפעיל יכול לתקן.