הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, דילוג על מדבקות או הדפסת תוכן פגומה
הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, דילוג על מדבקות או הדפסת תוכן פגומה

הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, דילוג על מדבקות או הדפסת תוכן פגומה

מצב

תבנית מדבקה נשלחה למדפסת. מודפסות מספר מדבקות, אך המדפסת מדלגת, מאבדת, אינה מכוונת היטב או מעוותת את התמונה שעל המדבקה.

הגורם: חוסר התאמה של תקשורת טורית

הגדרות התקשורת הטורית שגויות עבור המדפסת או מערכת המחשב המארח ותוכנת מערכת ההפעלה.

תיקון: הגדר תקשורת טורית

תמיכת מדפסת פנימית
  1. בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי). ודא שהגדרות בקרת הזרימה והגדרות לחיצת יד אחרות של היציאה הטורית תואמות לאלה של המערכת המארחת.
    ראה ממשק טורי (הגדרה).