שמירת תסריט תצורה
שמירת תסריט תצורה

שמירת תסריט תצורה

שמור את תסריט ZPL בקובץ לשימוש מאוחר יותר או לשימוש במדפסות אחרות.
ניתן לשלוח את קובץ תסריט ZPL למספר רב של מדפסות המשתמשות באותה התצורה, או לשלוח את הקובץ למדפסת ששוחזרה להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל. כך תחסוך זמן ולא תצטרך להפעיל את
Wireless Setup Wizard
(אשף הגדרות אלחוט) יותר מפעם אחת.
 1. בחלון
  Review and Send ZPL for Wireless
  (סקור ושלח את ZPL למדפסת אלחוטית), סמן את קובץ ה-Script, לחץ לחיצה ימנית ובחר
  Copy
  (העתק).
 2. פתח עורך טקסט, כגון Notepad, והדבק את קובץ ה-Script בחלון היישום.
 3. שמור את קובץ ה-Script.
 4. ב-
  Connectivity Wizard
  (אשף הקישוריות), לחץ על
  Cancel
  (ביטול) כדי לצאת מבלי לשלוח כעת את קובץ ה-Script.
 5. אם עדיין לא עשית זאת, הפעל את המדפסת.
 6. שלח את קובץ ZPL למדפסת דרך היציאה הרצויה. אם עדיין לא עשית זאת, הפעל את המדפסת.
 7. שים לב למצב התקשורת האלחוטית של המדפסת בנוריות החיווי של המדפסת, וודא שבמדפסת הוגדרה קישוריות אלחוטית.