הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה)
הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה)

הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה)

למערכות הפעלה Windows נתמכות (הנפוצות ביותר) באמצעות חיבור מקומי (קווי):
 1. הורד את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra) מאתר Zebra. ראה zebra.com/setup.
 2. הפעל את Zebra Setup Utilities (כלי העזר של Zebra) מהספרייה Download שלך.
 3. לחץ על
  Install New Printer
  (התקן מדפסת חדשה) והפעל את אשף ההתקנה.
 4. בחר
  Install Printer
  (התקן מדפסת).
 5. בחר את מספר הדגם של המדפסת שלך מרשימת מדפסות ZDesigner.
 6. בחר יציאת USB לחיבור למחשב. השתמש בממשק כדי לסייע בהתקנה מוכוונת-אשף של מדפסת מרושתת או דרך Bluetooth Classic‎.
 7. הפעל את המדפסת והגדר את תצורת תקשורת המדפסת עבור סוג הממשק שלך.
 8. הדפס 'עמוד בדיקה' ממנהל התקן Windows כדי לוודא פעולה עם Windows. מתוך מאפייני המדפסת של מנהל התקן המדפסת, בחר את כרטיסיית החלון
  General
  (כללי) ולאחר מכן לחץ על הלחצן
  Print Test Page
  (הדפס עמוד בדיקה).