מנפק מדבקות אופציונלי
מנפק מדבקות אופציונלי
View content for :
Product:

מנפק מדבקות אופציונלי

מנפק המדבקות האופציונלי הוא ערכת שדרוג מדפסת Link-OS בגודל
2 אינץ'
עבור משפחת המדפסות.
מנפק מדבקות סגור
מנפק מדבקות סגור מותקן במדפסת פתוחה
‎1‎
תפס דלת
‎2‎
חיישן הוצאת תווית
מנפק מדבקות פתוח
דלת מנפק מדבקות פתוחה במדפסת פתוחה
‎1‎
מוט קילוף מדבקות
‎2‎
גליל קילוף
3
דלת המנפק
‎4‎
נתיב יציאת נייר המגן של המדבקה