מה נמצא באריזת Zebra ZD411T?
מה נמצא באריזת Zebra ZD411T?
View content for :
Product:

מה נמצא באריזת Zebra ZD411T?

המדפסת נשלחת בדרך כלל עם הפריטים הבאים.

כלול

מדפסת ZD621
כבל USB
מדפסת
כבל USB
תיעוד המדפסת
ספק כוח
כבל חשמל
ליבה ריקה

לא כלול

מדיה שולחנית - מדבקות, סרטים וכדומה.