מצבי הפעלה
מצבי הפעלה

מצבי הפעלה

למדפסת יש תצורות הפעלה ואפשרויות חומרה רבות. להלן רשימה חלקית של כמה ממצבי ההפעלה שמדפסת רב-תכליתית זו יכולה לבצע.
 • הדפסה תרמית ישירה (המדפיסה על מדיה רגישה לחום).
 • מצב תלישה סטנדרטי מאפשר לך לתלוש מדבקה/קבלה או להדפיס רצף מדבקות באצווה ולתלוש אותו לאחר ההדפסה.
 • מצב הנפקת מדבקות: אם מותקן מנפק מדבקות אופציונלי, ניתן לקלף את נייר המגן מהמדבקה בעת ההדפסה. לאחר הסרת המדבקה, תודפס המדבקה הבאה.
 • חיתוך מדיה: אם מותקנת יחידת חיתוך מדיה אופציונלית, המדפסת יכולה לחתוך את נייר המגן בין המדבקות, את נייר הקבלות או את חומר התגיות.
 • הדפסת מדיה ללא נייר מגן עם אופציות למדבקה בחיתוך או בתלישה, ליישומי בחירה ומיקום של מדבקות.
 • כלי נתונים של האינטרנט של הדברים (IoT)‏ (Savanna)
 • עצמאית: המדפסת יכולה להדפיס מבלי להיות מחוברת ישירות למחשב.
  • מדפסת עם אפשרות לצג מגע בצבע יכולה להשתמש בתפריטים כדי לגשת ולהדפיס תבנית/טופס של מדבקה.
  • יישום Link-OS המתחבר דרך Bluetooth (אופציית אלחוט).
  • תבנית/טופס של מדבקות אוטומטיות (מבוססי-תכנות).
  • התקן הזנת תונים המחובר ליציאת USB מארח או יציאה טורית של המדפסת. זה מטפל בהתקני קלט נתונים, כגון סורקים, מאזני משקל, מקלדות וכדומה.
  • השתמש במדפסת עם אפשרות 'סוללה מחוברת' ותקשורת אלחוטית דרך יישומי תצורה ניידים או המחשב השולחני (יישומים, מנהלי התקנים ותוכניות).
 • הדפסה משותפת ברשת: מדפסות בהן הוגדרו ההתקנים האופציונליים של ממשקי Ethernet (רת"מ) ו-Wi-Fi כוללות שרת הדפסה פנימי.