הכנת מדבקות ומדיה וטיפול בהן
הכנת מדבקות ומדיה וטיפול בהן

הכנת מדבקות ומדיה וטיפול בהן

כדי להפיק את איכות ההדפסה המרבית חשוב להקפיד על הטיפול במדיה ואחסונה.
המדיה מגיעה באריזת מגן. לאחר שהמדבקות או מדיה אחרת הוסרו מהאריזה שלהן, הן יצברו בדרך כלל אבק וחלקיקים ממשטחי עבודה ואחסון.
אם המדיה תזדהם או תתלכלך, היא תוכל להזיק למדפסת או לגרום לפגמים בתמונה המודפסת (חורים, פסים, שינויי צבע, פגיעה באיכות הדבק וכו').
במהלך הייצור, האריזה, הטיפול והאחסון, השכבה החיצונית של המדיה עלולה להתלכלך או להזדהם. פעולה זו תרחיק זיהומים, ככל שיהיו, אשר עלולים לעבור לראש ההדפסה במהלך פעולה רגילה.
  1. הסר את השכבה החיצונית של גליל המדיה או את המדבקה העליונה של הערימה.
    גליל המדיה המוצג הוא ללא שכבה חיצונית שהוסרה.