שימוש בחיישן הניתן להזזה
שימוש בחיישן הניתן להזזה

שימוש בחיישן הניתן להזזה

חיישן מתכוונן זה מאפשר לך להשתמש במגוון רחב של מדיה ושיטות מעקב/מיקום של מדיה.
החיישן הזחיח הוא חיישן דו-תפקודי. הוא מספק חישת מדיה טרנסמיסיבית (רואה דרך המדיה) וחישה מחזירת אור. המדפסת יכולה להשתמש באחת משיטות החישה, אך לא בשתיהן בו זמנית.
בחיישן הניתן להזזה יש מערך חיישנים במרכז. הוא מספק חישת מערך (מרווח) טרנסמיסיבית הניתנת להתאמה למיקומים שתואמים למיקומי חיישן הדפסה במדפסות שולחניות מיושנות של Zebra‎ ובמרחקי ביניים. כך גם ניתן להשתמש בסוגי מדיה לא-סטנדרטיים מסוימים או במדיה בצורות שאינן סדירות.
החיישן הניתן להזזה מאפשר למדפסת להשתמש במדיה המסומנת בקווים שחורים או בחריצים (חורים) בגב המדיה (או נייר המגן של המדיה). ישר את החיישן למרכז הסימן השחור או החריצים שאינם נמצאים במרכז גליל המדיה כדי להימנע ממערך חישת מערך/מרווח.