זיהוי מצב Media Out (המדיה נגמרה)
זיהוי מצב Media Out (המדיה נגמרה)
View content for :
Product:

זיהוי מצב Media Out (המדיה נגמרה)

כאשר תיגמר המדיה, המדפסת תדווח על מצב 'המדיה נגמרה' כאשר נוריות החיווי
Status
(מצב) ו-
Media
(מדיה) מאירות בצבע אדום קבוע. זהו חלק ממחזור השימוש הרגיל במדיה.
Media Out Detected (זוהה מצב שהמדיה נגמרה)
מציג את המדפסת עם הודעת 'המדיה נגמרה' ומצב 'המדיה נגמרה' מוצג.
 1. התאוששות ממצב Media Out (המדיה נגמרה)
 2. פתח את המדפסת.
 3. בדוק האם המדיה נמצאת בקצה הגליל או כמעט בקצה הגליל כאשר חסרה מדבקה בנייר המגן.
  לעתים, ייתכן שמדבקה תהיה חסרה במקום כלשהו במרכז גליל המדבקות (לא בקצה המדיה). מצב זה יגרום למצב 'נגמרה מדיה'.
  כדי להתאושש, פשוט משוך את המדיה כלפי חוץ מעבר למדבקה החסרה עד שהמדבקה הבאה תהיה מעל לגליל ההדפסה. סגור את המדפסת. לחץ פעם אחת על הלחצן
  FEED
  (הזנה) (קידום). המדפסת תסנכרן מחדש את מיקום המדבקה ותהיה מוכנה לחידוש ההדפסה.
 4. הסר את המדיה שנותרה ואת ליבת הגליל.
 5. הכנס גליל מדיה חדש.
  • אם תתקין מדיה זהה, פשוט טען את המדיה החדשה ולחץ פעם אחת על הלחצן
   FEED
   (הזנה) (קידום) כדי לחדש את ההדפסה.
  • אם תטען מדיה שונה (הגודל, הספק, או אפילו האצווה שונים), טען את המדיה ובצע SmartCal (כיול חכם) כדי לוודא פעולה אופטימלית.
שינוי גודל מדיה (אורך או רוחב) דורש בדרך כלל לשנות את ממדי המדיה המתוכנתים או את תבנית המדבקה הפעילה במדפסת.