ממשק USB (התקן)
ממשק USB (התקן)

ממשק USB (התקן)

התחבר למדפסת בעזרת כבלי USB 2.0.
USB (תואם לגרסה 2.0) מספק ממשק מהיר התואם לחומרת המחשב שלך. ניתן לחבר מדפסות רבות ליציאת/רכזת USB אחת.
בעת שימוש בכבל USB, אמת כי הכבל או מארז הכבל מסומנים בסמל Certified USB‎ (ראה להלן) כדי להבטיח תאימות USB 2.0.