תפריטי המשתמש
תפריטי המשתמש
View content for :
Product:

תפריטי המשתמש

השתמש בתפריטי המדפסת כדי להגדיר את תצורת המדפסת.
עיין בסעיפי התפריטים הבאים:
  • מערכת
  • חיבור
  • הדפסה
  • RFID
  • אחסון
מציג את חמשת תפריטי המשתמש העיקריים.
תיאורי תפריטי המשתמש כוללים דרכים אחרות לשינוי אותן ההגדרות כאשר קיימות אפשרויות אחרות. ניתן גם לשנות חלק מההגדרות באמצעות אשפי המדפסת. (ראה אשפי המדפסת).