תפריטי חיבור
תפריטי חיבור
View content for :
Product:

תפריטי חיבור

השתמש בתפריט זה כדי לקבוע את פרמטרי החיבור לתקשורת מדפסת קווית ואלחוטית (Wi-Fi ו-Bluetooth).
מציג את מסך התפריט Wizards (אשפים).