תפריטי אחסון
תפריטי אחסון
View content for :
Product:

תפריטי אחסון

השתמש בתפריט כדי לנהל את פעולות הקבצים במדפסת, לגישה לקבצים חיצוניים דרך USB מארח, ולהדפסת תבניות מדבקות.