תפעול ההדפסה
תפעול ההדפסה

תפעול ההדפסה

פרק זה מספק מידע כללי על הטיפול במדיה ובהדפסה, התמיכה בגופנים ובשפות, וההגדרה של תצורות מדפסת נפוצות פחות.