חומרי ניקוי
חומרי ניקוי

חומרי ניקוי

השתמש בחומרי הניקוי המומלצים כדי לשמור על תפקוד המדפסת ולמנוע נזק למדפסת מצד חומרי ניקוי לא מורשים.
חומרי ניקוי המדפסת הבאים מומלצים לשימוש במדפסת:
  • עטי ניקוי של ראש הדפסה לניקוי פשוט של ראש ההדפסה
  • איזופרופיל אלכוהול (רמת טוהר של 99.7% לפחות). השתמש במתקן מסומן לשחרור האלכוהול. אסור להרטיב מחדש חומרי ניקוי ששימשו לניקוי המדפסת.
  • מטליות ניקוי ללא סיבים עבור נתיב המדיה, המובילים והחיישנים.
  • מגבוני ניקוי עבור נתיב המדיה והחלק הפנימי.
  • פחית אוויר דחוס.
מנגנון יחידת החיתוך אינו מחייב ניקוי. אסור לנקות את הלהב או המנגנון. הלהב מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה.
שימוש בכמות אלכוהול רבה מדי עלול לגרום לזיהום של הרכיבים האלקטרוניים, מה שידרוש זמן ייבוש ארוך יותר לפני שהמדפסת תוכל לפעול שוב כהלכה.
אסור להשתמש במדחס אוויר במקום בפחית אוויר דחוס. במדחסי אוויר יש מזהמים וחלקיקים זעירים שנכנסים למערכת מדחס האוויר ומזיקים למדפסת.
בעת שימוש באוויר דחוס, השתמש במשקפי מגן כדי להגן על עיניך מחלקיקים ועצמים.