התראה: ראש הדפסה/מכסה פתוח
התראה: ראש הדפסה/מכסה פתוח
View content for :
Product:

התראה: ראש הדפסה/מכסה פתוח

נשלחה פקודת הדפסה או נלחץ לחצן
FEED
(הזנה) והמדפסת זיהתה כי ראש ההדפסה (המכסה) אינו סגור.

הגורם: מכסה פתוח

נשלחה פקודת הדפסה, או שבוצעה לחיצה על הלחצן
FEED
(הזנה), והמדפסת מדווחת שהמכסה פתוח.

תיקון: סגור את המכסה

  1. סגור את המכסה/ראש ההדפסה.
  2. לחץ כלפי מטה על הפינות הקדמיות העליונות של מכסה ראש ההדפסה. בדרך כלל תשמע ותחוש את תפסי המכסה ננעלים במקומם, כדי שהמכסה יהיה סגור.

תיקון: מתג בעל ראש פתוח

פנה לטכנאי שירות.