הבעיה: נשלחה עבודת מדבקה, נתונים מועברים, אבל אין הדפסה
הבעיה: נשלחה עבודת מדבקה, נתונים מועברים, אבל אין הדפסה

הבעיה: נשלחה עבודת מדבקה, נתונים מועברים, אבל אין הדפסה

מצב

תבנית מדבקה נשלחה למדפסת. מודפסות מספר מדבקות, אך המדפסת מדלגת, מאבדת, אינה מכוונת היטב או מעוותת את התמונה שעל המדבקה.

הגורם: חוסר התאמה של תו ניתוח נתונים

תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה.

תיקון: הגדר תווי ניתוח נתונים.

 • בדוק את התווים של קידומת התכנות של ZPL ‏(
  COMMAND CHAR
  ) והתו המפריד (
  DELIM./CHAR
  ). ראה שיוך בין הגדרות תצורה ופקודות.

הגורם: נתונים שגויים

נשלחים נתונים שגויים למדפסת.

תיקון: תקן תכנות של תבנית מדבקה

תמיכת מדפסת פנימית
 • בדוק את הגדרות התקשורת של המחשב. ודא שהן תואמות להגדרות המדפסת.
 • בדוק את תחביר תבנית המדבקה.
  עיין ב-ZPL Programmers בכתובת zebra.com/manuals. לקבלת מידע נוסף על תכנות מדפסת ומדבקות.