יצירת דוח Print Quality (איכות הדפסה) (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה)
יצירת דוח Print Quality (איכות הדפסה) (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה)
View content for :
Product:

יצירת דוח Print Quality (איכות הדפסה) (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה)

סוגי מדיה שונים עשויים להצריך הגדרות רמת שחור שונות. נושא זה מציג שיטה פשוטה אך יעילה לקביעת רמת השחור האידאלית להדפסת ברקודים שעומדים במפרט המתאים.
טען במדפסת מדיה ברוחב מלא.
במהלך דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה) תודפס סדרת מדבקות המודפסות בהגדרות רמת שחור שונות ובשתי מהירויות הדפסה שונות. רמת השחור היחסית ומהירות ההדפסה מודפסות על כל אחת מהמדבקות. הברקודים במדבקות אלה עשויים להיות בדירוג-ANSI כדי לבדוק את איכות ההדפסה. מהירות הדפסת המדבקות במהלך בדיקת איכות ההדפסה תלויה בצפיפות הנקודות של ראש ההדפסה.
במהלך בדיקה זו, ערכה אחת תודפס במהירות נמוכה וערכה נוספת תודפס במהירות גבוהה. ערך רמת השחור יתחיל בשלוש הגדרות מתחת לערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת (רמת שחור יחסית של ‎-3) ויעלה עד לרמת שחור שתהיה גבוהה בשלוש הגדרות מערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת (רמת שחור יחסית של ‎+3).
מהירות הדפסת המדבקות במהלך בדיקת איכות ההדפסה תלויה בצפיפות הנקודות של ראש ההדפסה.
 • מדפסות ‎300 dpi: מדפיסות 7 מדבקות במהירויות הדפסה של 51 מ"מ בשנייה (2 אינץ' בשנייה) ו-‏102 מ"מ בשנייה (4 אינץ' בשנייה).
 • מדפסות ‎203 dpi: מדפיסות 7 מדבקות במהירויות הדפסה של 51 מ"מ בשנייה (2 אינץ' בשנייה) ו-‏152 מ"מ בשנייה (6 אינץ' בשנייה).
 1. הדפס דוח תצורה כדי להציג את ההגדרות הנוכחיות של המדפסת. לחץ והחזק את לחצני
  הזנה
  ו
  ביטול
  למשך שתי (2) שניות כדי להדפיס את הדוח.
 2. כבה את המדפסת.
 3. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן
  הזנה
  בעת הפעלת המדפסת. המשך להחזיק את לחצן
  הזנה
  לחוץ עד שנורית החיווי
  מצב
  היא היחידה שתמשיך להאיר.
  המדפסת תדפיס סדרת מדבקות במהירויות שונות ובהגדרות רמת שחור הגבוהות והנמוכות מרמת השחור הנוכחית המוצגת בדוח התצורה של המדפסת.
  הדפסת בדיקה של דוגמת איכות הדפסה
  מציג דוח איכות הדפסה
  תיאורים של רמת שחור חזותית
  איכות הדפסה
  תיאור
  Too dark (כהה מדי)
  • קל לזהות מדבקות כהות מדי. ייתכן שהן קריאות אך אינן לפי המפרט.
  • הממדים של פסי הברקוד הרגילים גדולים יותר.
  • הפתחים בתווים האלפאנומריים הקטנים עשויים להיות מלאים בדיו.
  • הפסים והרווחים של ברקודים מסובבים צמודים זה לזה.
  Slightly dark (מעט כהה)
  • קל פחות להבחין במדבקות מעט כהות.
  • הברקוד הרגיל יעמוד בדרישות המפרט.
  • תווים אלפאנומריים קטנים יהיו מודגשים ועשויים להיות מעט מלאים.
  • המרווחים בברקודים מסובבים יהיו קטנים בהשוואה לברקודים שעומדים בדרישות המפרט, כך שהקוד עשוי להיות בלתי קריא.
  לפי המפרט
  ניתן לאמת ברקוד לפי המפרט רק באמצעות מכשיר בדיקה, אך צריכים להיות לו המאפיינים החזותיים הבאים.
  • בברקוד רגיל יהיו פסים שלמים ואחידים, עם מרווחים ברורים ומובחנים.
  • בברקוד המסובב יהיו פסים שלמים ואחידים, עם מרווחים ברורים ומובחנים. הוא אמנם עשוי לא להיראות טוב כמו הברקוד הכהה למדי, אולם הוא עדיין יעמוד בדרישות המפרט.
  • התווים האלפאנומריים הקטנים ייראו שלמים, גם בברקוד הרגיל וגם במסובב.
  Slightly light (מעט בהיר)
  • מדבקות מעט בהירות עדיפות מבחינת המפרט, במקרים מסוימים, ממדבקות מעט כהות.
  • גם הברקוד הרגיל וגם המסובב יעמדו בדרישות המפרט, אך ייתכן שהתווים האלפאנומריים הקטנים לא יושלמו.
  Too light (בהיר מדי)
  • קל לזהות מדבקות בהירות מדי.
  • גם בברקוד הרגיל וגם במסובב יהיו פסים ומרווחים לא מלאים.
  • התווים האלפאנומריים הקטנים לא יהיו קריאים.
 4. התבונן במדבקות הבדיקה וקבע מי מהן מציגה את איכות ההדפסה המועדפת ליישום שלך.
  • אם ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים, מדוד באמצעותו את הפסים והמרווחים וחשב את ניגודיות ההדפסה.
  • אם אין ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים, בדוק בעין או בסורק המערכת ובחר את הגדרת רמת השחור האופטימלית בהתבסס על המדבקות שהודפסו בבדיקה העצמאית.
 5. רשום את ערך רמת השחור היחסית ומהירות ההדפסה הרשומים על מדבקת הבדיקה המועדפת.
 6. הוסף או החסר את ערך רמת השחור היחסית מערך רמת השחור המופיעה במדבקת התצורה. הערך המספרי המתקבל הוא ערך רמת השחור הטובה ביותר לשילוב המדבקה/הסרט ומהירות ההדפסה.
 7. במידת הצורך, שנה את ערך רמת השחור הנוכחי לערך רמת השחור של מדבקת הבדיקה המיטבית.
 8. במידת הצורך, שנה את מהירות ההדפסה הנוכחית לערך המהירות של מדבקת הבדיקה המועדפת.