ממשק יציאה טורית
ממשק יציאה טורית

ממשק יציאה טורית

סעיף זה מסביר את ה-DTE וה-DCE של זיהוי אוטומטי של Zebra של חיווט מחבר עבור ממשק RS-232 בעל 9 פינים.
ממשק RS-232 בעל 9 פינים
פין
DTE
DCE
תיאור (DTE)
‎1‎
5 וולט
לא בשימוש
‎2‎
RDX
TXD
RXD
(קבל נתונים) קלט למדפסת
3
TXD
RXD
TXD
(שדר נתונים) פלט מהמדפסת
‎4‎
DTR
DSR
DTR
(מסוף נתונים מוכן) - פלט מהמדפסת - מבקר את המועדים שבהם המארח רשאי לשלוח נתונים
5
GND
GND
הארקה
6
DSR
DTR
DSR
(ערכת נתונים מוכנה) קלט למדפסת
‎7‎
RTS
CTS
RTS
(דרישה לשלוח) - הפלט מהמדפסת --נמצא תמיד במצב פעיל כאשר המדפסת מופעלת
‎8‎
CTS
RTS
CTS
(ניתן לשלוח) - לא בשימוש במדפסת
5 וולט
‎+5 V @ 0.75 A - מעגל זרם מוגבל FET
אסור שהזרם המרבי הזמין דרך יציאה טורית, יציאת USB או שתיהן, יחרוג מסך כולל של 0.75 אמפר.
כאשר נבחרת לחיצת יד XON/XOFF במנהל התקן המדפסת, זרימת הנתונים מבוקרת באמצעות קודי בקרה של ASCII בשם DC1 (XON)‎ ו-DC3 (XOFF)‎. למוביל בקרה DTR לא תהיה השפעה.
חיבור למדפסת כהתקן DTE
מציג תרשימי חיבור מדפסת להתקן DTE.
חיבור ביניים עם התקני DTE — תצורת המדפסת נקבעה כציוד מסוף נתונים (DTE). כדי לחבר את המדפסת להתקני DTE אחרים (כגון יציאה טורית של מחשב אישי), השתמש בכבל RS-232 מסוג null.
חיבור המדפסת להתקן DCE
Prikazuje dijagrame povezivanja štampača sa DCE uređajem.
חיבור ביניים עם התקני DCE — כאשר המדפסת מחוברת דרך ממשק RS-232 לציוד תקשורת נתונים (DCE) כגון מודם, חובה להשתמש בכבל RS-232 סטנדרטי.