ממדי מדפסת העברה תרמית ZD611T
ממדי מדפסת העברה תרמית ZD611T
View content for :
Product:

ממדי מדפסת העברה תרמית
ZD611T

סעיף זה מספק מדדים חיצוניים עבור המדפסת, והמדפסת עם אביזרים או אפשרויות נפוצים מותקנים.
ממדי מדפסת סטנדרטית (ממדים במ"מ)
ZD611T
מציג את ממדי המדפסת הבסיסיים.
מדפסת עם מנפק מדבקות אופציונלי (ממדים במ"מ)
ZD611T
מציג את החלק התחתון של המדפסת ואת המיקומים והממדים של חורי התושבת.
מדפסת עם יחידת חיצוך אופציונלית של מדיה (ממדים במ"מ)
ZD611T
מציג את החלק התחתון של המדפסת ואת המיקומים והממדים של חורי התושבת.
מדפסת עם בסיס סוללה מחובר אופציונלי (ממדים במ"מ)
ZD611T
מציג את החלק התחתון של המדפסת ואת המיקומים והממדים של חורי התושבת.
תושבת סטנדרטית (ממדים במ"מ)
ZD611T
Prikazuje dno pisača te lokacije i dimenzije otvora za montiranje.
השתמש בברגים ליצירת תבריג M3 להתקנת המדפסת. עומק החור המרבי הוא 8.5 מ"מ.