מה נמצא באריזת Zebra ZD611T?
מה נמצא באריזת Zebra ZD611T?
View content for :
Product:

מה נמצא באריזת Zebra ZD611T?

המדפסת נשלחת בדרך כלל עם הפריטים הבאים.

כלול

מדפסת ZD611T
כבל USB
מדפסת
כבל USB
מסמכי המדפסת
תיעוד המדפסת
ספק כוח
כבל חשמל
ליבה ריקה

לא כלול

מדיה שולחנית - מדבקות, סרטים וכדומה.