ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים
ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים

ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים

למדפסת יש משאבי זיכרון ואחסון שונים עבור בנייה והדפסה.
כדי לסייע בניהול משאבי המדפסת, היא תומכת במגוון פקודות תבנית לניהול הזיכרון, העברת אובייקטים (בין אזורי הזיכרון, ייבוא וייצוא), מתן שמות לאובייקטים, בדיקות מדפסת ומספקת דוחות מצב הפעלה שונים של המדפסת. הן דומות לפקודות DOS הישנות כגון DIR (רשימת תוכן תיקייה) ו-DEL (מחיקת קבצים). הדוחות הנפוצים ביותר הם גם חלק מכלי העזר להתקנה של Zebra ומנהל ההתקן ™ZebraDesigner למערכת Windows.
מומלץ לעבד פקודה יחידה בסוג זה של תבנית (טופס). ניתן להשתמש מחדש בקלות בפקודה יחידה ככלי תחזוקה ופיתוח.
ניהול מדפסת ומבנה תוכנית תבנית
פקודה
תיאור
^XA
פקודת התחלת תבנית
הצב את הפקודות שלך כאן
השתמש בפקודה יחידה כדי לנהל את המדפסת, לבדוק פונקציות ודוחות.
^XZ
פקודת סיום תבנית
פקודות רבות המעבירות אובייקטים, מנהלות זיכרון ומפיקות דוח על הזיכרון הן פקודות בקרה (
~
). הן לא צריכות להיות בתוך התבנית (הטופס). הן יעובדו באופן אוטומטי לאחר קבלה במדפסת בין אם הן בתבנית (טופס) ובין אם לאו.