תבנית קובץ תצורה של הדפסת ZPL
תבנית קובץ תצורה של הדפסת ZPL

תבנית קובץ תצורה של הדפסת ZPL

המדפסת מתעדכנת בקלות באמצעות קובץ תצורה של תכנות ZPL.
ניהול מדפסות מרובות ניתן לביצוע על ידי יצירת קובץ תכנות של תצורת מדפסת. קובץ התצורה נשלח או נטען באופן אוטומטי מתוך התקן זיכרון USB מוכן. ניתן להשתמש בו כדי לשכפל הגדרת מדפסת. האיור מציג את המבנה הבסיסי של קובץ תכנות תצורה של ZPL.
ניהול מדפסת ומבנה תוכנית תבנית
פקודה
תיאור
^XA
פקודת התחלת תבנית
הצב את הפקודות שלך כאן
פקודות העיצוב רגישות לסדר
  • הגדרות פקודה והדפסה כלליות
  • טיפול במדיה ואופני פעולתה
  • גודל הדפסת מדיה ומיקום
הפקודה
^JUS
לשמירת הגדרות
^XZ
פקודת סיום תבנית
עיין במדריך למתכנתים של ZPL ובנושא ייחוס הגדרות תצורה לפקודות ליצירת קובץ תכנות.
ניתן להשתמש בכלי העזר להתקנה של Zebra לשליחת קובצי תכנות למדפסת. ניתן ליצור קובצי תכנות באמצעות 'פנקס רשימות' של Windows.