בחירת מיקום למדפסת
בחירת מיקום למדפסת

בחירת מיקום למדפסת

המדפסת והמדיה זקוקים לאזור נקי ובטוח בעל טמפרטורות נוחות, כדי להבטיח פעולת מדפסת אופטימלית.
בחר מיקום למדפסת העומד בתנאים הבאים:
 • משטח:
  המשטח עליו תונח המדפסת חייב להיות יציב, ישר ובעל גודל וחוזק מתאימים למדפסת כולל המדיה.
 • רווח:
  האזור בו תמוקם המדפסת חייב לכלול מרחב מספיק לפתיחת המדפסת (גישה למדיה ולניקוי), ולגישה לכבלי קישוריות ומתח של המדפסת. כדי לאפשר אוורור וקירור נאותים, השאר מרחב פנוי בכל הצדדים של המדפסת.
אל תניח חומרי ריפוד כלשהם סביב בסיס המדפסת או מתחתיו, מכיוון שהם יגבילו את זרימת האוויר וייתכן שיובילו להתחממות-יתר של המדפסת.
 • חשמל:
  מקם את המדפסת קרוב לשקע חשמל נגיש בקלות.
 • ממשקי תקשורת נתונים:
  ודא שהכבלים והתקני Wi-Fi או Bluetooth אינם חורגים מהמרחק המקסימלי שהוגדר בתקן פרוטוקול התקשורת או בדף נתוני המוצר של המדפסת. מחסומים פיזיים (עצמים, קירות וכו') עשויים להקטין את העוצמה של אותות תקשורת אלחוטית.
 • כבלי נתונים:
  אסור לנתב את הכבלים יחד עם או בקרבה של כבלי חשמל או מוליכי חשמל, תאורת פלואורסצנט, שנאים, תנורי מיקרוגל, מנועים או מקורות אחרים של רעשים והפרעות חשמליים. מקורות הפרעה אלה עלולים לפגוע בתקשורת, בפעולת המערכת המארחת ובתפקוד המדפסת.
 • תנאי הפעלה:
  המדפסת מתוכננת לפעול במגוון רחב של סביבות.
  • טמפרטורת הפעלה:
   32‎–104°F (0-40°C)
  • לחות הפעלה:
   20% עד 85% ללא עיבוי
  • טמפרטורות באחסון:
   0‎–140°F (-40–60°C)
  • לחות באחסון:
   5% עד 85% ללא עיבוי