הכנה להדפסה
הכנה להדפסה

הכנה להדפסה

הכן מדבקות בהתאם למספר שיטות עבודה פשוטות ועזור בהגדלת איכות ההדפסה וחיי המדפסת.
המדפסת אינה מסופקת עם מדבקות או מדיה אחרת. המדיה עשויה להיות מדבקות, תגיות, כרטיסים, נייר קבלות, ערימות בקיפול מניפה, מדבקות עמידות וכדומה. באופן אידיאלי, יש לבחור את אותן מדבקות או מדיה אחרת הדרושות עבור השימוש המתוכנן שלך במדפסת. לא ניתן להשלים את הגדרת המדפסת מבלי שיש מדיה מותקנת.
ייתכן שאתר האינטרנט של Zebra או הספק שלך יוכלו לעזור לך לבחור את המדיה המתאימה ליישום ההדפסה המיועד שלך. מצא את כל המדבקות שלך וסוג מדיה אחר שמיועדים לשימוש במדפסת שלך בכתובת zebra.com/supplies.